Pazarlama Nedir?

870

Pazarlama nedir? Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi; geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir. Pazarlama, bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur. Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kazanç elde etmek ve kar sağlamaktır. Dolayısıyla istihsal, finansman, muhasebe ve yönetim gibi diğer faaliyetleri pazarlamaya hizmet eder. Kısaca pazarlama her işletmenin can suyudur denebilir. Bu durum, işletmelerin yerel ve sektörel alanlar başta olmak üzere dijital pazarlama konusuna ağırlık vermelerini gerektirir.

Pazarlama Nedir?

Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle, bir piyasa ve talep araştırmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra belirlenecek piyasa payı ölçüsünde, reklam ve diğer araçlarla malın sürümü cihetine gidilir. Satış çeşitli tedbirlerle tahrik edilir. Pazarlama politikası malın kalitesi, tanıtımı, fiyatlandırılması, tüketici sevk ve tercihlerine uydurulması için yapılan ayarlamalardır. Bu ayarlamalar hassas bir şekilde yapılmalıdır.

Pazarlama politikalarındaki başarı karlılığı doğrudan etkiler. 

Satış ve pazarlamanın yeni konsepti; Son kullanıcı ile fiziksel mecralarda yüz yüze gelen (restoranlar, marketler, oteller gibi) her marka için uygun. Ana odak ise genellikle mobil teknoloji. Lokasyon bazlı uygulamalarla son kullanıcıya bildirim göndermek, etkileşime girmek, özel kampanyalar oluşturmak en çok kullanılan yöntemlerden.

Fiziksel olarak yakın olunan mekanlardan online bildirimler almak bu mekanlara uğrama sıklığını olumlu yönde artırıyor. Google’a göre lokasyon bazlı reklamlar, tüketicilerin %32’sini bu mağazaları ziyaret etmeye ve kampanyalı ürünleri satın almaya ikna ediyor. Yerel hazırlanan çalışmaların doğru olmasını sağlamak önemlidir.

Tüketicilerin yüzde 40’tan fazlasının cep telefonlarını bir perakendecinin en yakın mağazasını aramak için kullandıklarını ortaya koyuyor. Dijital Eğilim Raporu; Tüketicilerin yaklaşık yüzde 50’sinin “fiziksel dünyalarıyla kesintisiz entegrasyon olanağı sağlayan markalarla etkileşime geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu” keşfetti.

Bu sonuçlar karşısında pazarlamacılar, elbette boş durmadı ve fijital pazarlama için oldukça çeşitli kampanyalar yarattı. Fizital pazarlama ilgili konulara diğer yazılarımızda değineceğiz. İşletmeler açısından son derece önemli olan bu alanda inovasyon şarttır. Sıradan olmaktan çıkıp sıradışı faaliyetlere yönelmek başarı oranını artırır.

İncelemeler
Henüz yorum yok, neden ilk siz olmayasınız?
İnceleme bırak
Kalite: Güven: Hizmet: